Läckagevarnare & läckagelarm

Olje- och fettavskiljarsystem har en viktig roll för att hjälpa till att förebygga olika typer av miljöskador. I utrymmen som verkstäder, bensinstationer, restauranger och industriella processer, där det finns risk för att oljespill eller fett läcker ut i avloppssystemet eller i marken, leds avloppsvattnet först till en olje- eller fettavskiljare.

Dessa system måste dock kontrolleras med jämna mellanrum och övervakas kontinuerligt för att säkerställa att det fungerar tillförlitligt. För att man ska kunna lita på att avskiljaren fungerar korrekt behöver det installeras ett läckagelarm. Det är nödvändigt för att effektivt kunna förebygga miljöskador och undvika risken för läckage. Dessutom kan underhållskostnaderna minskas avsevärt genom att installera effektiva nivålarm som säkerställer att avskiljaren endast töms när behovet uppstår. Alla våra larm för oljeavskiljare har ATEX-godkännande och givarna är lämpliga för installation i EX-områden. De är kompakta och robusta och innehåller inga rörliga delar. För områden som saknar strömanslutning finns det system som ansluts till batteri och/eller solceller samt larm via 3G modem dygnet runt.

Downloads

SET-1000 Kontrollenhet

SET-1000 Kontrollenhet

Kontrollenhet för en givare, nyttjas som hög eller låg nivåvakt i tankar, läckagevakt, detektering av skiljeyta eller som larm i avskiljarsystem.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
SET-2000 Kontrollenhet

SET-2000 Kontrollenhet

Kontrollenhet för två givare, nyttjas som hög eller låg nivåvakti tankar, läckagevakt, detektering av skiljeyta eller som larm i avskiljarsystem.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
SET/OELO2 givare

SET/OELO2 givare

Kapacitiv givare för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen.

ATEX
Avainlippu
idOil-LIQ givare

idOil-LIQ givare

Anger när vätskenivån i oljeavskiljaren stiger för mycket, t.ex. i en situation med stopp i utloppet.

ATEX
Avainlippu