Dataöverföringsenheter

Downloads

Labcom 221 GPS

Labcom 221 GPS

Batteridriven övervakningsenhet med GPS för fjärrövervakning av industri, vattenverk och miljövård.

LabkoNet
Labcom 200 dataöverföringsenhet

Labcom 200 dataöverföringsenhet

Fältinstrument för förmånlig dataöverföring från mätplatsen till Internet eller mobiltelefonen. Olika versioner för nätström eller batteridrift.

LabkoNet
Avainlippu
Labcom 220 dataöverföringsenhet

Labcom 220 dataöverföringsenhet

Dataöverföringsenhet för fjärrövervaktning av mätningar inom industri, hushåll och miljövård. Enheten skickar larm och mätningar som textmeddelande antingen direkt till användarens GSM-telefon.

LabkoNet
Avainlippu
Labcom 800 dataöverföringsenhet

Labcom 800 dataöverföringsenhet

Avsedd för insamlings- och dataöverföring av nivådata i olika telemetriapplikationer i industrin. Enheten inbegriper alla behövliga datakommunikation- och givaranslutningar samt power supply inkapslade i en apparat.

LabkoNet
Avainlippu