Högnivå för slamtank och tank

Nivåvakten Lokaset 20 i en slamtank larmar när det börjar bli dags att tömma tanken. Spara både tid och arbete med den pålitliga högnivåvakten. När larmet är kopplat till LabkoNet –servicen beställer den automatiskt tömmaren på plats.

idOil-20, idOil-30 och idOil-D30 kan användas som högnivå larm för många olika media.

Downloads

Lokaset 20 högnivåvakt

Lokaset 20 högnivåvakt

Konduktiv nivåvakt, avsedd för högnivålarm i slutna tankar. Högnivåvakt i slamtank larmar när det är dags att tömma tanken.

Avainlippu