Överfyllnadsskydd

Det pålitliga systemet YTE-101 innehar klassificeringen 0/1/2 och är därmed godkänd att få installeras i potentiellt explosiva atmosfärer. YTE-101 har många användningsområden. Ett exempel är som överfyllnadsskydd i bensincisterner och oljecisterner.

Downloads