Produkterna av Labkotec har beviljats Nyckelflaggan


Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat produkterna av Labkotec märket Nyckelflaggan som tecken på en produkt som är tillverkad i Finland:

Larmenheter för oljeavskiljare och fettavskiljare
Isdetektering
Dataöverföringsenheter
Nivåvakter och läckagevarnare
Nivåmätning

Nyckelflaggan är ett märke för finländskt arbete. Märket kan beviljas en produkt som tillverkats i Finland. Därtill ska finländska kostnaders andel av produktens självkostnadsvärde, dvs. graden av inhemskhet, vara minst 50 procent.