idOil en givare system

Downloads

idOil en givare system
quotation Begär en offert eller mer information

Med idOil en givare larm system kan alltför höga vätskenivåer, oljelagetjocklek och slamskikttjocklek övervakas. idOil larmsystem finns i kompletta paket.

idSET-34 LIQ-systempaket för detektering av hög vätskenivå

Förpakningen inhåller:

 • idSET-34 kontrollenhet
 • idOil-LIQ givare för hög vätskenivå, 5 m givare kabel
 • LCJ1-1 kabelskarv för en givare
 • LMS-SAS2 monteringsats för idOil kontrollenhet
 • LMS-SAS5 monteringsats för idOil givare
 • Beställningsnummer:
  idSET-34 LIQ: 8541834
idOil-D30 LIQsystempaket för detektering av hög vätskenivå

Förpakningen inhåller:

 • idOil-D30 kontrollenhet
 • idOil-LIQ givare för hög vätskenivå, 5 m givare kabel
 • LCJ1-1 kabelskarv för en givare
 • LMS-SAS5 monteringsats för idOil-LIQ givare
 • Beställningsnummer:
  idOil-D30 LIQ: 8540979
idOil-30 LIQsystempaket för detektering av hög vätskenivå

Förpakningen inhåller:

 • idOil-30 eller idOil-30 3G kontrollenhet
 • idOil-LIQ givare för hög vätskenivå, 5 m givare kabel
 • LCJ1-1 kabelskarv för en givare
 • LMS-SAS2 monteringsats för idOil-30 kontrollenhet
 • LMS-SAS5 monteringsats för idOil-LIQ givare
 • Beställningsnumret:
  idOil-30 LIQ: 8540980
  idOil-30 LIQ 3G: 8540982
idOil-30 LIQ Battery systempaket för detektering av hög vätskenivå

Förpakningen inhåller:

 • idOil-30 Battery (12 V DC) eller idOil-30 Battery 3G kontrollenhet
 • Battery Box 10 strömförsörjning
 • idOil-LIQ givare för hög vätskenivå, 5 m givare kabel
 • LCJ1-1 kabelskarv för en givare
 • LMS-SAS2 monteringsats för idOil-30 Battery kontrollenhet
 • LMS-SAS5 monteringsats för idOil-LIQ givare
 • Beställningsnumret:
  idOil-30 LIQ Battery: 8540981
  idOil-30 LIQ Battery 3G: 8540983
idSET-34 OIL systempaket för detektering olja

Förpackningen innehåller:

 • idSET-34 kontrollenhet
 • idOil-OIL ojegivare, 5 m kabel
 • LCJ1-1 kabelskarv för en givare
 • LMS-SAS2 monteringsats för idOil kontrollenhet
 • LMS-SAS5 monteringsats för idOil givare
 • Beställningsnumret:
  idSET-34 OIL: 8541835
 • RSK-nr:
  idSET-34 OIL: 562 41 27
idOil-D30 OIL systempaket för detektering olja

Förpackningen innehåller:

 • idOil-D30 kontrollenhet
 • idOil-OIL oljegivare, 5 m kabel
 • LCJ1-1 kabelskarv för en givare
 • LMS-SAS5 monteringsats för idOil-OIL givare
 • Beställningsnumret:
  idOil-D30 OIL: 8540985
 • RSK-nr:
  idOil-D30 OIL: 551 05 41
idOil-30 OIL systempaket för detektering olja

Förpackningen innehåller:

 • idOil-30 eller idOil-30 3G kontrollenhet
 • idOil-OIL oljegivare, 5 m kabel
 • LCJ1-1 kabelskarv för en givare
 • LMS-SAS2 monteringsats för idOil-30 control unit
 • LMS-SAS5 monteringsats för idOil-OIL givare
 • Beställningsnummer:
  idOil-30 OIL: 8540986
  idOil-30 OIL 3G: 8540988
idOil-30 OIL Battery systempaket för detektering olja

Förpackningen innehåller:

 • idOil-30 Battery (12 V DC) eller idOil-30 Battery 3G kontrollenhet
 • Battery Box 10 strömförsörjning
 • idOil-OIL sensor for detecting oil, 5 m standard cable
 • LCJ1-1 kabelskarv för en givare
 • LMS-SAS2 monteringsats för idOil-30 Battery kontrollenhet
 • LMS-SAS5 monteringsats för idOil-OIL givare
 • Beställningsnummer:
  idOil-30 OIL Battery: 8540987
  idOil-30 OIL Battery 3G: 8540989
idSET-34 SLU systempaket för detektering slam

Förpackningen innehåller:

 • idSET-34 kontrollenhet
 • idOil-SLU slamgivare, 5 m kabel
 • LCJ1-1 kabelskarv för en givare
 • LMS-SAS2 monteringsats gör idSET-34 kontrollenhet
 • LMS-SAS5 monteringsats för idOil givare
 • Beställningsnummer:
  idSET-34 SLU: 8541836
idOil-D30 SLU systempaket för detektering slam

Förpackningen innehåller:

 • idOil-D30 kontrollenhet
 • idOil-SLU slammgivare, 5 m kabel
 • LCJ1-1 kabelskarv för en givare
 • LMS-SAS5 monteringsats för idOil-SLU givare
 • Beställningsnummer:
  idOil-D30 SLU: 8540991
idOil-30 SLU systempaket för detektering slam

Förpackningen innehåller:

 • idOil-30 or idOil-30 3G kontrollenhet
 • idOil-SLU slamgivare, 5 m kabel
 • LCJ1-1 kabelskarv för en givare
 • LMS-SAS2 monteringsats för idOil-30 kontrollenhet
 • LMS-SAS5 monteringsats för idOil-SLU givare
 • Beställningsnummer:
  idOil-30 SLU: 8540992
  idOil-30 SLU 3G: 8540994
idOil-30 SLU Battery systempaket för detektering slam

Förpackningen innehåller:

 • idOil-30 Battery (12 V DC) or idOil-30 Battery 3G kontrollenhet
 • Battery Box 10 power supply
 • idOil-SLU slamgivare, 5 m kabel
 • LCJ1-1 kabelskarv för en givare
 • LMS-SAS2 monteringsats för idOil-30 Battery kontrollenhet
 • LMS-SAS5 monteringsats för idOil-SLU givare
 • Beställningsnummer:
  idOil-30 SLU Battery: 8540993
  idOil-30 SLU Battery 3G: 8540995
LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu