idOil givare

Downloads

idOil sensors
Begär en offert eller mer information

Alla idOil-givare är polaritetsfria digitala givare. Detta påskyndar installation och idrifttagning och sparar på kablagekostnader.

idOil-LIQ-givare för hög vätskenivå
Anger när vätskenivån i oljeavskiljaren stiger för mycket, t.ex. i en situation med stopp i utloppet.

idOil-OIL-oljegivare
Detekterar olja och anger när avskiljarens oljelagring är full.

idOil-SLU-slamgivare
Övervakar slamskiktet i oljeavskiljaren och anger när slamskiktet har nått sin maximala nivå.

Tillämpningar

Tillämpningar

ATEXIECEx
Avainlippu