idOil givare

Downloads

idOil givare
quotation Begär en offert eller mer information

Alla idOil-givare är polaritetsfria digitala givare. Detta påskyndar installation och idrifttagning och sparar på kablagekostnader.

idOil-LIQ-givare för hög vätskenivå
Anger när vätskenivån i oljeavskiljaren stiger för mycket, t.ex. i en situation med stopp i utloppet.

idOil-OIL-oljegivare
Detekterar olja och anger när avskiljarens oljelagring är full.

idOil-SLU-slamgivare
Övervakar slamskiktet i oljeavskiljaren och anger när slamskiktet har nått sin maximala nivå.

ATEXIECExUKEX
Avainlippu

 

RSK-nr:

idOil LIQ: 551 05 37

idOil OIL: 551 05 36

idOil SLU:  551 05 38