idOil tre givare system

Downloads

idOil tre givare system
quotation Begär en offert eller mer information

Med idOil tre givare larm system kan alltför höga vätskenivåer, oljelagetjocklek och slamskikttjocklek övervakas. idOil larmsystem finns i kompletta paket.

idSET-34 LOS systempaket för detektering av hög vätskenivå, olja och slam

Förpakningen inhåller:

 • idSET-34 kontrollenhet
 • idOil-LIQ givare för hög vätskenivå, 5 m kabel
 • idOil-OIL ojegivare, 5 m kabel
 • idOil-SLU slamgivare, 5 m kabel
 • LCJ1-3 kabelskarv för tre givare
 • LMS-SAS2 monteringsats för idOil kontrollenhet
 • LMS-SAS5 monteringsatt (3 st) för idOil givare
 • Beställningsnummer:
  idSET-34 LOS: 8541840
idOil-D30 LOS systempaket för detektering av hög vätskenivå, olja och slam

Förpakningen inhåller:

 • idOil-D30 kontrollenhet
 • idOil-LIQ givare för hög vätskenivå, 5 m kabel
 • idOil-OIL ojegivare, 5 m kabel
 • idOil-SLU slamgivare, 5 m kabel
 • LCJ1-3 kabelskarv för tre givare
 • LMS-SAS5 monteringsatt (3 st) för idOil givare
 • Beställningsnummer:
  idOil-D30 LOS: 8541015
idOil-30 LOS systempaket för detektering av hög vätskenivå, olja och slam

Förpakningen inhåller:

 • idOil-30 or idOil-30 3G kontrollenhet
 • idOil-LIQ givare för hög vätskenivå, 5 m kabel
 • idOil-OIL ojegivare, 5 m kabel
 • idOil-SLU slamgivare, 5 m kabel
 • LCJ1-3 kabelskarv för tre givare
 • LMS-SAS2 monteringsats för idOil kontrollenhet
 • LMS-SAS5 monteringsatt (3 st) för idOil givare
 • Beställningsnummer:
  idOil-30 LOS: 8541016
  idOil-30 LOS 3G: 8541018
idOil-30 LOS Battery systempaket för detektering av hög vätskenivå, olja och slam

Förpakningen inhåller:

 • idOil-30 Battery (12 V DC) or idOil-30 Battery 3G kontrollenhet
 • Battery Box 10 power supply
 • idOil-OIL ojegivare, 5 m kabel
 • idOil-OIL oljegivare, 5 m kabel
 • idOil-SLU slamgivare, 5 m kabel
 • LCJ1-3 kabelskarv för tre givare
 • LMS-SAS2 monteringsats för idOil kontrollenhet
 • LMS-SAS5 monteringsatt (3 st) för idOil givare
 • Beställningsnummer:
  idOil-30 LOS Battery: 8541017
  idOil-30 LOS Battery 3G: 8541019
LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu