Vindturbiner

Labcom 200 dataöverföringsenhet

Labcom 200 dataöverföringsenhet

Labcom 200 är ett fältinstrument för förmånlig dataöverföring från mätplatsen till Internet eller mobiltelefonen. Kombinerad med en nivåmätare passar den bl.a. till fjärrövervakning av enstaka produkt- och bränslecisterner, olika slags fältmätstationers dataöverföring eller kanske styrningen av en mindre pumpstation. Olika…

LabkoNet
Avainlippu
Labcom 220 dataöverföringsenhet

Labcom 220 dataöverföringsenhet

Dataöverföringsenhet för fjärrövervaktning av mätningar inom industri, hushåll och miljövård. Som applikationsobjekt bl.a. oljeavskiljarlarm, behållarnas nivåmätningar samt övervaktning av pumpverk och fastigheter. Enheten skickar larm och mätningar som textmeddelande antingen direkt till användarens GSM-telefon för att bli sparat och delat…

LabkoNet
Avainlippu
LID-3300IP Type 2 Isdetektor

LID-3300IP Type 2 Isdetektor

LID-3300IP Type 2 Isdetektor Detektorn är speciellt utformad för vindkraftverk i kyliga förhållanden. De flesta av vindkraftverken finns i kustnära regioner, med klimatförändringardna som nu sker ger hårdare väderförhållanden i hela landet med isande vindar, tung frost och snabba temperaturförändringar,…

LabkoNet
Avainlippu
Labcom 800 dataöverföringsenhet

Labcom 800 dataöverföringsenhet

Labcom 800 är avsedd för insamlings- och dataöverföring av nivådata i olika telemetriapplikationer i industrin. Typiska användningsområden är övervakning av tankars eller lagersilors nivåer i industrin, på servicestationer och miljövårdsanläggningar. Labcom 800 inbegriper alla behövliga datakommunikation- och givaranslutningar samt power…

LabkoNet
Avainlippu