Vindturbiner

LID-3300IP Type 2 Isdetektor

LID-3300IP Type 2 Isdetektor

Utformad för vindkraftverk i kyliga förhållanden. Isdetektor förbättrar tillförlitligheten och turbin produktionen samt radikalt minskar riskerna med isbildning i arktiska förhållanden.

LabkoNet
Avainlippu