LID-3300IP Type 2 Isdetektor

Downloads

LID-3300IP Type 2 Isdetektor
quotation Begär en offert eller mer information

Detektorn är speciellt utformad för vindkraftverk i kyliga förhållanden. De flesta av vindkraftverken finns i kustnära regioner, med klimatförändringardna som nu sker ger hårdare väderförhållanden i hela landet med isande vindar, tung frost och snabba temperaturförändringar, så behovet av effektiv isdetektering är uppenbar.

Även lämplig för äldre vindkraftverk

Nya ultraljudsbaserade LID-3300IP Isdetektor ger många stora fördelar. Utrustningen är kompakt och enkel att installera. Det är enkelt att använda och kräver ingen kalibrering, den är universell och passar att användas på alla turbin modeller och på olika fabrikat, även tidiga modeller. LID-3300IP är lätt att ansluta till vindkraftverkets styrsystems med hjälp av olika möjligheter som relä, analoga, seriell eller TCP/IP-gränssnitt. Isdetekterings status, larm och parametrar kan övervakas och justeras genom det inbyggda webgränssnitt.

LID-3300IP is detektorsystem uppfyller kraven i PLd enligt ISO 13849-1. Säkerhetsnivån av funktionen enligt PLd innebär avancerad intern diagnostik av två oberoende mikroprocessorer, säker kontroll av is och felrelästatus, säker kommunikation mellan styrenhet och sensor och mer detaljerad feldetektering och analys. Endast reläutgångar betraktas som säkerhetsutgångar. Andra utgångar är möjliga och mest lämpliga för vissa ändamål, men deras säkerhetsfunktioner ingår inte i denna funktionella säkerhetsanalys.

Marknadsledare

Labkotec LID-3300IP Isdetektor förbättrar tillförlitligheten och turbin produktionen samt radikalt minskar riskerna med isbildning i arktiska förhållanden. LID är testad av Statens tekniska forskningscenter (VTT), som är ledande på marknaden. Nästan 10 000 enheter har redan levererats till de vanligt förekommande turbintillverkarna i Europa. För den Finska marknaden levererar Labkotec isdetektorer till flygplatser och där igenom ökar flygsäkerheten.

LabkoNet
Avainlippu