EchoTREK ultraljudsmätinstrument

Downloads

EchoTREK ultraljudsmätinstrument
quotation Begär en offert eller mer information

Ett kompakt ultraljudinstrument med 2-trådsteknik för nivåmätningar av vätskor och granulater.

Kan också fås som fyrledarversion. Som mätobjekt kan man välja nivåhöjd, -avstånd eller volymmätning. Lättprogrammerad. Kan också konfigureras på en PC med hjälp av Review-mjukvara.

Mäter noggrannt också under svåra förhållanden.

En genomföringsanslutning i tanktaket underlättar monteringen. Mätinstrumentets strålningsvinkel riktas optimalt mot nivån.

 

LabkoNetATEX