GWK 12K 1 överfyllnadsskydd för oljetank

Downloads

GWK 12K 1 överfyllnadsskydd för oljetank
quotation Begär en offert eller mer information

Enligt beslut gällande oljeeldning skall alla oljetankar förses med elektroniska överfyllningsskydd.

Till apparaturen som monteras i fastigheten hör en givare som fästs på tanken, anslutningskabel samt en stickpropp och en typskylt som fästs i omedelbar närhet av påfyllningsrörets mynning.