idOil-D30 avskiljarlarm

Downloads

idOil-D30 avskiljarlarm
quotation Begär en offert eller mer information

idOil-D30 kan monteras i ett elskåp på M36 DIN-skena och erbjuder mycket enkel idrifttagning, flexibel konfiguration lokalt via WLAN, samt larmloggning.

Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion.

idOil-D30 oljeavskiljarlarm kan monteras i ett elskåp på M36 DIN-skena.

RSK-Nr: 551 05 35

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu

idOil-D30 application