LabkoNet Fuel

Downloads

LabkoNet Fuel
quotation Begär en offert eller mer information
Not available for purchase.
Please contact Labkotec sales team.
LabkoNet® Fuel – Minskade transportkostnader, bättre kontroll

LabkoNet Fuel säkerställer att bränslet inte tar slut då försäljningen rullar.

Servicestationen kan kontrollera nivådata i realtid och den som sköter transporterna får snabbt reda på läget i tankarna. Det är också lätt att jämföra sålda litrar mot den faktiska förbrukningen.

På LabkoNet-servicesidorna kan man alltid se tankarnas nivåer, larm statusrapporter, trenderna tank för tank under önskat tidsintervall.

Till LabkoNet Fuel kan man också koppla larm från olje- och fettavskiljare. Här kan du koncentrera dig på kärnverksamheten och outsoursa problemavfallshanteringen till fackmän.

Övervakningen av dubbelmanteltankarnas eventuella läckage är bekymmerfritt med LabkoNet Fuel. Tillämpningsområden: servicestationer, bränslelager, övriga distributionscentraler.

http://www.labkonet.com

LabkoNet