LabkoNet Fuel

Downloads

LabkoNet Fuel
quotation Begär en offert eller mer information

LabkoNet® Fuel – Minskade transportkostnader, bättre kontroll

LabkoNet® Fuel säkerställer att bränslet inte tar slut då försäljningen rullar.

Servicestationen kan kontrollera nivådata i realtid och den som sköter transporterna får snabbt reda på läget i tankarna. Det är också lätt att jämföra sålda litrar mot den faktiska förbrukningen.

På LabkoNet®-servicesidorna kan man alltid se tankarnas nivåer, larm statusrapporter, trenderna tank för tank under önskat tidsintervall.

Till LabkoNet® Fuel kan man också koppla larm från olje- och fettavskiljare. Här kan Du koncentrera Dig på kärnverksamheten och outsoursa problemavfallshanteringen till fackmän.

Övervakningen av dubbelmanteltankarnas eventuella läckage är bekymmerfritt med LabkoNet® Fuel. Tillämpningsområden: servicestationer, bränslelager, övriga distributionscentraler.

http://www.labkonet.com

LabkoNet