Trident övervakningssystem

Downloads

Trident övervakningssystem
quotation Begär en offert eller mer information

Not available for purchase.
Please contact Labkotec sales team.

Trident är en mätmonitor för bränslenivå, som också kan användas för att styra lagringstankar.

Egenskaperna hos Trident gör den extremt väl lämpad för antingen kommersiella eller icke-kommersiella applikationer som bränslelagring som tex. bensinstationer, terminaler och raffinaderier.

Trident är en mätmonitor för bränslenivå, som också kan användas för att styra lagringstankar.

Trident har en 7-tums färgpekskärm som möjliggör övervakning av bränslemätning, temperatur och vattenbädd för upp till 16 tankar. Tankarnas tillgängliga kapacitet visas också på huvudskärmen. Displayen kan tillhandahålla data samtidigt för fyra tankar. Labkotecs exakta sensorer i kombination med Tridents mångsidiga egenskaper ger användaren en enkel och bekväm metod för att övervaka lagringstankar.

Trident är mycket väl lämpad för att optimera tankkapacitet och logistik. En skalbar datavisning av bränsle- och temperaturtrenderna under en definierad period kan produceras för varje tank. Tridents anslutningar möjliggör också överföring av tankinformation till överordnat system.

Larm

Trident tillhandahåller fyra separata larmgränssnitt i varje tank. Detta gör det möjligt för användaren att se till att behållarna alltid har en tillräcklig mängd kvarvarande produkt. Eventuellt potentiellt kondensvatten kan också upptäckas och larmet väcks långt innan något vatten transporteras till kunderna under tankning. Varje enskilt larm visas i sitt eget larmfönster. Så länge larmet fortsätter visas det också på displayen. Larmhistoriken kan bläddras under fliken larm.

Trident alarms

Rapporter

Omfattande rapporteringsfunktioner gör det möjligt att erhålla omfattande data om lagring. Sådana rapporter består av den aktuella nivån, historik samt månadsrapporter med uppdateringar. Alla rapporter kan skrivas ut med en vanlig A4-skrivare eller en separat kvittoskrivare. Rapporterna kan också kopieras till ett USB-minne och följaktligen enkelt överföras till en dator, som känner igen rapporterna som en Excel-fil. Därefter kan rapporterna arkiveras eller skickas t.ex. till revisorn.

Rapporteringen undviker behovet av manuell daglig mätning av tankarna och utesluter risken för mänskliga fel vid avläsning av nivån. Arbetssäkerhet kommer också att gynna, eftersom onödiga inträde i tanken kan undvikas.

Trident inventory report

Övervakning av läckagedetektering

Med Trident är det möjligt att ställa in övervakning av statisk läckagedetektering dygnet runt för varje enskild tank. Gränserna för läcklarm är justerbara. Eventuella incidenter registreras också under larmhistoriken.

Trident leak detection settings

LabkoNet Bränsletjänst

Trident är kompatibel med LabkoNet. Det finns inget behov av en separat dataöverföringsenhet, Trident överför mätnings-, vatten- och temperaturdata till LabkoNet-servern via FTP-protokoll, där det enkelt kan granskas med vilken webbläsare som helst. Dataöverföringen väljas av användaren. Trident är kompatibel med både statiska och dynamiska IP-adresser.

LabkoNet Fuel ser till att bränslet inte tar slut just när försäljningen når sin topp. Distributionsstationen kan övervaka nivådata i realtid och samordnaren för leveranser kan snabbt kontrollera situationen med tankarna. Larm kan riktas i realtid till lämpliga destinationer. LabkoNet Fuel-tjänsten innehåller också omfattande möjligheter till rapportering, som enkelt kan hantera även ett stort antal distributionsstationer.

Fjärrövervakning

Från en statisk IP-adress kan Trident kontaktas via t.ex. en dator, surfplatta eller mobil enhet med VNC-teknik (Virtual Network Computing). Tridents inställningar kan granskas eller justeras på distans.

LabkoNet
Avainlippu