Restauranger

Labcom 221 GPS

Labcom 221 GPS

Batteridriven övervakningsenhet med GPS för fjärrövervakning av industri, vattenverk och miljövård.

LabkoNet
Labcom 442 dataöverföringsenhet

Labcom 442 dataöverföringsenhet

Labcom 442 dataöverföringsenhet är utformad för fjärrövervakning av mätningar i industri-, hushålls- och miljöunderhållsapplikationer.

LabkoNet
Labcom 200 dataöverföringsenhet

Labcom 200 dataöverföringsenhet

Fältinstrument för förmånlig dataöverföring från mätplatsen till Internet eller mobiltelefonen. Olika versioner för nätström eller batteridrift.

LabkoNet
Avainlippu
GA-1 fettavskiljarlarm

GA-1 fettavskiljarlarm

Larmanordning med en givare som används för att övervaka fettnivån som samlas i en fettavskiljare. Den anger när fettavskiljaren bör tömmas.

LabkoNet
Avainlippu
GA-2 fettavskiljarlarm

GA-2 fettavskiljarlarm

Larmanordning med två givare som används för att övervaka fettnivån som samlas i en fettavskiljare. Den anger när fettavskiljaren bör tömmas.

LabkoNet
Avainlippu
SET-1000 Kontrollenhet

SET-1000 Kontrollenhet

Kontrollenhet för en givare, nyttjas som hög eller låg nivåvakt i tankar, läckagevakt, detektering av skiljeyta eller som larm i avskiljarsystem.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
Labcom 800 dataöverföringsenhet

Labcom 800 dataöverföringsenhet

Avsedd för insamlings- och dataöverföring av nivådata i olika telemetriapplikationer i industrin. Enheten inbegriper alla behövliga datakommunikation- och givaranslutningar samt power supply inkapslade i en apparat.

LabkoNet
Avainlippu
Lokaset 20 högnivåvakt

Lokaset 20 högnivåvakt

Konduktiv nivåvakt, avsedd för högnivålarm i slutna tankar. Högnivåvakt i slamtank larmar när det är dags att tömma tanken.

Avainlippu
SET/OELO2 givare

SET/OELO2 givare

Kapacitiv givare för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen.

ATEX
Avainlippu
SET/OS2 -givare

SET/OS2 -givare

Kapacitiv nivåvakt för oljeavskiljare eller som hög/låg nivåvakt för cisterner, tankar etc.

ATEX
Avainlippu
SET/OSK2 -givare

SET/OSK2 -givare

Kapacitiv nivåvakt för oljeavskiljare eller som hög/låg nivåvakt för cisterner, tankar etc.

ATEX
Avainlippu
SET/SA2 givare

SET/SA2 givare

Speciell sensor för processmedier som orsakar ansamling på givaren. På grund av sin stångkonstruktion med FEP-beläggning kan användas i olika applikationer under svåra omständigheter

ATEX
Avainlippu
Echomax ultraljudgivare

Echomax ultraljudgivare

Ultraljudgivare lämpar sig utmärkt för höga temperaturer, starka kemikalier, dammande granulater och fina pulver.

ATEX
SET/TSH2 (TSHS2) -givare

SET/TSH2 (TSHS2) -givare

Standard givare t.ex. vatten/olje- (-V) eller luft/oljenivåvakt (-O) (TSHS2 för viskösa vätskor). Hög- och lågnivåalarm.

ATEX
Avainlippu
PA/3W, PAH/3W givare

PA/3W, PAH/3W givare

Vätskor med låg ledningsförmåga t.ex. oljor, bränslen, alkoholer och lösningar.

ATEX
Avainlippu
SITRANS LC300 2-trådsradar

SITRANS LC300 2-trådsradar

2-trådsradar, kapacitiv nivåmätning av vätskor och torrämnen, också vid mätningar som kräver hög noggrannhet.

ATEX
LAG-14 ER

LAG-14 ER

Nivåalarm lämpat för hög- och lågnivåalarm av eldningsbränslen, vatten och neutrala vätskor. Både optiskt och akustiskt alarm, försett med tryckknapp för kvittering.

ATEX