Oljeavskiljare för industri

Alla verksamheter som löper risk att släppa ut oönskade ämnen (t.ex. olja) i spill- och dagvattensystemet ska ha en oljeavskiljare installerad. Detta för att ämnen som inte hör hemma i vattensystemet lätt kan störa reningsverkets biologiska process eller riskera att hamna i olika typer av vattendrag. Oljeavskiljarens uppgift är att förhindra dessa utsläpp. Viktigt att tänka på är att oljespill eller andra typer av oljeavfall aldrig får hällas i avloppet, utan det ska alltid samlas i särskilda behållare som sedan hanteras som farligt avfall.

Det finns flera olika typer av oljeavskiljare, men alla utgår ifrån samma princip och de flesta består av en del som renar vattnet från slam, då slammet sjunker till botten, och en del som skiljer t.ex. olja från vattnet, då den flyter upp till ytan. Den är även utrustad med ett filter.

Oljeavskiljare finns i 2 olika klasser, klass I och klass II, och detta bedöms utifrån hur mycket olja som lämnats kvar efter filtreringsprocessen.

Oil separator configurator

Downloads

OMS-1 oljeavskiljarlarm

OMS-1 oljeavskiljarlarm

Larmanordning är utformad för oljeavskiljare. Den anger när oljeavskiljaren bör tömmas.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idSET-34 avskiljarlarm

idSET-34 avskiljarlarm

Nyhet! idOil-34 är en lättanvänd oljeseparator larmstyrenhet, som har fyra reläer, en för varje sensor och en för fel.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil-30 avskiljarlarm

idOil-30 avskiljarlarm

Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt. Finns även med 3G-modem och 12 V DC-driftsspänning.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil-D30 avskiljarlarm

idOil-D30 avskiljarlarm

Kan monteras i ett elskåp på M36 DIN-skena. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil givare

idOil givare

Givare är polaritetsfria digitala givare. Detta påskyndar installation och idrifttagning.

ATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil en givare system

idOil en givare system

Med idOil en givare larm system kan alltför höga vätskenivåer, oljelagetjocklek och slamskikttjocklek övervakas. idOil larmsystem finns i kompletta paket.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil två givare system

idOil två givare system

Med idOil två givare larmsystem kan alltför höga vätskenivåer, oljelagetjocklek och slamskikttjocklek övervakas. idOil larmsystem finns i kompletta paket.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil tre givare system

idOil tre givare system

Med idOil tre givare larm system kan alltför höga vätskenivåer, oljelagetjocklek och slamskikttjocklek övervakas. idOil larmsystem finns i kompletta paket.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

Larmsystem för övervakning av vätskenivåer, särskilt i olje- och sandavskiljare. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

Kabelskarvarna för skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer, i synnerhet tillsammans med idOil-larmenheter för oljeseparatorer.

ATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil-30 3G avskiljarlarm

idOil-30 3G avskiljarlarm

Larmsystemet levereras med en 3G-dataöverföringsmodul och antenn. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
Battery Box 10

Battery Box 10

Strömförsörjning för kontrollerna idOil-30 Battery och idOil-30 Battery 3G.

Avainlippu
idOil Solar oljeavskiljarlarm

idOil Solar oljeavskiljarlarm

Soldrivet oljeavskiljarlarm för områden med ingen ström. Kan utrustas med en varningslampa och/eller ett 3G-modem.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu