Flygplatser

Labcom 221 GPS

Labcom 221 GPS

Batteridriven övervakningsenhet med GPS för fjärrövervakning av industri, vattenverk och miljövård.

LabkoNet
Labcom 442 dataöverföringsenhet

Labcom 442 dataöverföringsenhet

Labcom 442 dataöverföringsenhet är utformad för fjärrövervakning av mätningar i industri-, hushålls- och miljöunderhållsapplikationer.

LabkoNet
Labcom 200 dataöverföringsenhet

Labcom 200 dataöverföringsenhet

Fältinstrument för förmånlig dataöverföring från mätplatsen till Internet eller mobiltelefonen. Olika versioner för nätström eller batteridrift.

LabkoNet
Avainlippu
OMS-1 oljeavskiljarlarm

OMS-1 oljeavskiljarlarm

Larmanordning är utformad för oljeavskiljare. Den anger när oljeavskiljaren bör tömmas.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
LID-3300IP Type 2 Isdetektor

LID-3300IP Type 2 Isdetektor

Utformad för vindkraftverk i kyliga förhållanden. Isdetektor förbättrar tillförlitligheten och turbin produktionen samt radikalt minskar riskerna med isbildning i arktiska förhållanden.

LabkoNet
Avainlippu
SET-1000 Kontrollenhet

SET-1000 Kontrollenhet

Kontrollenhet för en givare, nyttjas som hög eller låg nivåvakt i tankar, läckagevakt, detektering av skiljeyta eller som larm i avskiljarsystem.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
Labcom 800 dataöverföringsenhet

Labcom 800 dataöverföringsenhet

Avsedd för insamlings- och dataöverföring av nivådata i olika telemetriapplikationer i industrin. Enheten inbegriper alla behövliga datakommunikation- och givaranslutningar samt power supply inkapslade i en apparat.

LabkoNet
Avainlippu
SET-2000 Kontrollenhet

SET-2000 Kontrollenhet

Kontrollenhet för två givare, nyttjas som hög eller låg nivåvakti tankar, läckagevakt, detektering av skiljeyta eller som larm i avskiljarsystem.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
Lokaset 20 högnivåvakt

Lokaset 20 högnivåvakt

Konduktiv nivåvakt, avsedd för högnivålarm i slutna tankar. Högnivåvakt i slamtank larmar när det är dags att tömma tanken.

Avainlippu
SET/J1 -givare

SET/J1 -givare

Konduktiv givare för torrkokningsskydd i hetvattenpannor, nivåvakt i vätskepannor, hög- och lågnivåalarm.

Avainlippu
idSET-34 avskiljarlarm

idSET-34 avskiljarlarm

Nyhet! idOil-34 är en lättanvänd oljeseparator larmstyrenhet, som har fyra reläer, en för varje sensor och en för fel.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil-20 avskiljarlarm

idOil-20 avskiljarlarm

Denna produkt kommer att upphöra i slutet av 2023, den ersätts med idSET-34.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
WBS 3000 givare

WBS 3000 givare

Kapacitiv givare för mätning av skiljeytan mellan oljeprodukt/vatten eller kemikalie/vatten vid kontinuerlig drift.

ATEX
Avainlippu
idOil-30 avskiljarlarm

idOil-30 avskiljarlarm

Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt. Finns även med 3G-modem och 12 V DC-driftsspänning.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil-D30 avskiljarlarm

idOil-D30 avskiljarlarm

Kan monteras i ett elskåp på M36 DIN-skena. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil givare

idOil givare

Givare är polaritetsfria digitala givare. Detta påskyndar installation och idrifttagning.

ATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil en givare system

idOil en givare system

Med idOil en givare larm system kan alltför höga vätskenivåer, oljelagetjocklek och slamskikttjocklek övervakas. idOil larmsystem finns i kompletta paket.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil två givare system

idOil två givare system

Med idOil två givare larmsystem kan alltför höga vätskenivåer, oljelagetjocklek och slamskikttjocklek övervakas. idOil larmsystem finns i kompletta paket.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil tre givare system

idOil tre givare system

Med idOil tre givare larm system kan alltför höga vätskenivåer, oljelagetjocklek och slamskikttjocklek övervakas. idOil larmsystem finns i kompletta paket.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

Larmsystem för övervakning av vätskenivåer, särskilt i olje- och sandavskiljare. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

Kabelskarvarna för skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer, i synnerhet tillsammans med idOil-larmenheter för oljeseparatorer.

ATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil-30 3G avskiljarlarm

idOil-30 3G avskiljarlarm

Larmsystemet levereras med en 3G-dataöverföringsmodul och antenn. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
Battery Box 10

Battery Box 10

Strömförsörjning för kontrollerna idOil-30 Battery och idOil-30 Battery 3G.

Avainlippu
idOil Solar oljeavskiljarlarm

idOil Solar oljeavskiljarlarm

Soldrivet oljeavskiljarlarm för områden med ingen ström. Kan utrustas med en varningslampa och/eller ett 3G-modem.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
SET-2000 Oil/Sludge

SET-2000 Oil/Sludge

Not available for purchase, replaced by idSET-34 OS.
Please contact Labkotec sales team.

ATEX
Avainlippu